تعمیرات تخصصی موبایل – گروه اول

آشنایی با الکترونیک عیب یابی‌های تلفن همراه و رفع عیب آن جریان‌کشی‌های تلفن همراه تعویض IC ها و شابلون زنی…

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیرات تخصصی موبایل – گروه دوم

آشنایی با الکترونیک عیب یابی‌های تلفن همراه و رفع عیب آن جریان‌کشی‌های تلفن همراه تعویض IC ها و شابلون زنی…

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره تکنسین داروخانه

درباره دوره تکنسین داروخانه  شاید شناخت و تمایز تکنسین داروخانه یا نسخه خوان از دکتر داروساز مشکل باشد. با وجود…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره مربیگری مهد کودک (11مردادماه)

مهدکودک کجاست و مربی مهدکودک چه وظایفی دارد؟ مهدکودک به مرکزی گفته می‌شود که در آن از کودکان تا سنین…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره مربیگری مهد کودک (16 تیر)

مهدکودک کجاست و مربی مهدکودک چه وظایفی دارد؟ مهدکودک به مرکزی گفته می‌شود که در آن از کودکان تا سنین…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره مربیگری مهد کودک (17 خرداد)

مهدکودک کجاست و مربی مهدکودک چه وظایفی دارد؟ مهدکودک به مرکزی گفته می‌شود که در آن از کودکان تا سنین…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره مربیگری مهد کودک (22 خرداد)

مهدکودک کجاست و مربی مهدکودک چه وظایفی دارد؟ مهدکودک به مرکزی گفته می‌شود که در آن از کودکان تا سنین…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره مربیگری مهد کودک (6 اردیبهشت)

مهدکودک کجاست و مربی مهدکودک چه وظایفی دارد؟ مهدکودک به مرکزی گفته می‌شود که در آن از کودکان تا سنین…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره مربیگری مهدکودک (9مردادماه)

مهدکودک کجاست و مربی مهدکودک چه وظایفی دارد؟ مهدکودک به مرکزی گفته می‌شود که در آن از کودکان تا سنین…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مدیریت خشم در کودکان

سرفصل دوره تعریف خشم چه چیزهایی ما را عصبانی می کند اهمیت آموزش مدیریت خشم نشانه های خشم مدیریت خشم…

۷۰۰,۰۰۰ تومان