زبان انگلیسی کودکان (ترمیک)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

دوره های ترمیک کودکان: ‌‌‌ ۴مهارت زبان انگلیسی(Reading ،Writing ،Listening ،Speaking) و زیرمهارت‌های (Vocabulary،Grammar،Pronunciation) است. اولویت اصلی کار در دوره‌های…

1
رایگان!