مهارت‌های هفت‌گانه ICDL دوره اردیبهشت ماه

مهارت های هفتگانه ICDL مخفف شده عبارت International Computer Driving License هستند که به معنای گواهینامه بین‌المللی رایانه است.

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مهارت‌های هفت‌گانه ICDL دوره خردادماه

مهارت های هفتگانه ICDL مخفف شده عبارت International Computer Driving License هستند که به معنای گواهینامه بین‌المللی رایانه است.

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان