آشنایی‌مقدماتی‌ با بازار‌سرمایه(بورس)

بدون امتیاز 0 رای
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

معرفی: اندیشه ی ایجاد بازار بورس زمانی شکل گرفت که عده ای از بازرگانان اروپایی از فعالیت های تجاری خود…

0
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان