آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه دوره اردیبهشت ماه

درباره دوره تکنسین داروخانه  شاید شناخت و تمایز تکنسین داروخانه یا نسخه خوان از دکتر داروساز مشکل باشد. با وجود…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه دوره تیرماه

درباره دوره تکنسین داروخانه  شاید شناخت و تمایز تکنسین داروخانه یا نسخه خوان از دکتر داروساز مشکل باشد. با وجود…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه دوره خردادماه

درباره دوره تکنسین داروخانه  شاید شناخت و تمایز تکنسین داروخانه یا نسخه خوان از دکتر داروساز مشکل باشد. با وجود…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره دستیار دندانپزشک

دستیار دندانپزشک به عنوان کمک یار دندانپزشک شناخته می شود. فردی که بیمار را برای شروع عملیات پزشکی آماده می…

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی دوره اردیبهشت ماه

درباره دوره فوریت‌های پزشکی: سرمایه‌گذاری به منظور ارتقای دانش و اطلاعات بهداشتی، مراقبتی و امدادی و حفظ وضعیت ایده آل…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی دوره اردیبهشت ماه

درباره دوره فوریت‌های پزشکی: سرمایه‌گذاری به منظور ارتقای دانش و اطلاعات بهداشتی، مراقبتی و امدادی و حفظ وضعیت ایده آل…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی دوره تیرماه

درباره دوره فوریت‌های پزشکی: سرمایه‌گذاری به منظور ارتقای دانش و اطلاعات بهداشتی، مراقبتی و امدادی و حفظ وضعیت ایده آل…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی دوره خردادماه

درباره دوره فوریت‌های پزشکی: سرمایه‌گذاری به منظور ارتقای دانش و اطلاعات بهداشتی، مراقبتی و امدادی و حفظ وضعیت ایده آل…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان