دوره دستیار دندانپزشک

دستیار دندانپزشک به عنوان کمک یار دندانپزشک شناخته می شود. فردی که بیمار را برای شروع عملیات پزشکی آماده می…

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان