آشنایی با قوانین مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قوانین مالیاتی (دارائی _ ارزش افزوده) قوانین مالیات‌های مستقیم دانشی است که به افراد یا مدیران مالی سازمان‌ها کمک می‌کند…

0
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان