آشنایی با بازار سرمایه (مقدماتی)

 سرفصل دوره: مفاهیم و اصطلاحات رایج بازار بورس آشنایی با بازارهای بورس آشنایی با نوسانات تابلوخوانی مقدماتی معرفی گروه‌های سهام

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آشنایی با بازار سرمایه (مقدماتی)

 سرفصل دوره: مفاهیم و اصطلاحات رایج بازار بورس آشنایی با بازارهای بورس آشنایی با نوسانات تابلوخوانی مقدماتی معرفی گروه‌های سهام

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصول بازاریابی (مقدماتی)

 سرفصل دوره: معرفی بازاریابی اصول و فنون مذاکره انواع بازاریابی قیمت گذاری اهداف بازاریابی

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

اصول بازاریابی (مقدماتی)

 سرفصل دوره: معرفی بازاریابی اصول و فنون مذاکره انواع بازاریابی قیمت گذاری اهداف بازاریابی

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

مهارت‌های فروشنده موفق

 سرفصل دوره: پاسخگویی به مشتریان، تکنیک‌های ایجاد ارتباط نحوه آغاز ارتباط گیری با مشتری و فرآیند فروش آموزش پاسخ به…

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

مهارت‌های فروشنده موفق

 سرفصل دوره: پاسخگویی به مشتریان، تکنیک‌های ایجاد ارتباط نحوه آغاز ارتباط گیری با مشتری و فرآیند فروش آموزش پاسخ به…

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان