میناکاری روی سفال

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

(مینا کاری هنر درخشان آتش و خاک است با رنگ های پخته و درخشان)   مینا پوشش رنگی از لعاب…

0
رایگان!